Ana Sayfa   Maitreya   Öğretiler   Maitreya'ya Katıl   Kontaklar   İletişim
 

Evren ve Adam 1

Koşhalar ve Lokalar

Tablet Bir

<1>Evren "dünyalar" (lokalar) adı verilen yedi seviyeye bölünmüştür. Bu yedi dünya tüm evreni içerir. <2>Birinci seviye fiziksel veya var edilmiş olan dünyadır. İkinci seviye evrensel aktiviteleri koordine eden pranik seviye veya dışarı giden enerjidir (bu seviye ayrıca bu aktivitelerdir). Üçüncü seviye var edilmiş dünyanın nasıl yönetileceğini de içeren düşünceleri içeren alçak mental dünyadır (dünyasal mantık). <3>Dördüncü seviyede daha yüksek idealleri çeken yüksek düşünceler ve irade gücü bulunur. Beşinci düşüncelerin ötesindedir ve var edilmiş dünyanın tam anlamıyla kavranmasıdır. Altıncı hal üç gunların tamamen kontrol altına alınmış halidir ve halen var olan dünyada aktiftir. <4>Yedinci hal geri çekilmedir (satayaloka).

<5>İnsan vücudu, aklı ve Can'ı da evrendeki yedi katmana ilişkin olan yedi halden veya seviyeden oluşur. <6>Bu katmanların ilk beşine kılıflar veya koşhalar denir. Yani, bu ilk beş koşhada adam evrensel güçlere bağlıdır ve sadece her bir katmanda o katmana ve onun eğilimlerine göre faaliyette bulunabilir.

<7>İnsandaki son iki hal onun koşhaların bağlarından özgürleştiği ve bunlara daha fazla ihtiyaç duymadığı hallerdir. Bu seviyelerde hedefe ulaşılmış olunur.

<8>Bahsedilen kılıfların en kabası fiziksel vücuttur, aynen var edilmiş dünyanın en kaba dünya olduğu gibi.

<9>Var edilmiş dünya tama gunanın gücü ile kabalaştırılmış bilinçten başka bir şey değildir. <10>Bu kabalaştırma süreci ile beş element oluşturulmuştur: eterik, havai, parlak, sıvı, ve katı faktörler (1) yaratılmış olur. Var edilmiş olan dünya bu beş elementten oluşur. 

<11>İnsan vücudu da veya insan var oluşunun en kaba katmanlarıda bu beş elementten oluşur. <12>Vücuttaki her bir hücre tüm vücut ve Can'ın iyiliği için kolektif bir çaba içerisinde var olan bağımsız tüzelliklerdir.

<13>Aktif güç, hayat gücü veya değişken güç insandaki ikinci katman yada kılıftır. Bu kılıf, ki bu pranadır (hayat gücü), değişik organlar ve tüm vücut ile akıl arasındaki kontakların kontrölcüsü ve koordinatörüdür. <14>Can'ın dışarı doğru giden enerjisi olan Prana'nın bir bilgisi veya karar verme gücü yoktur fakat sadece aklın zeki parçasının (satva guna) verdiği emirleri izler.

<15>Bu nedenden prana kullanan kişinin içinde bulunduğu bilinç seviyesine göre doğru veya yanlış kullanılabilir. Bu insandaki hayat gücüdür. <16>Elektirk bir çeşit Pranadır. Elektrik sadece eter olan yerde bulunur. <17>Eter beyindeki hafıza bölümüdür. Eter olmadan, prana teyit edilemez ve hafıza kalmaz.

<18>Candan dışarı doğru giden prana (hayat gücü) pervasız isteğe (tutku) dönüşür. <19> Can'a içeri doğru giden prana niyete dönüşür (isteklerin kontrolcüsü).

<20>Tama gunanın kabalaştırma gücünün var edilen dünyayı veya ilk lokayı (dünyayı) oluşturduğu gibi, evrendeki ikinci  dünyada prana veya hayat gücü dünyasıdır (hayatın nefesi). Prana aracılığı ile bütün aktiviteler yapılır ve evrendeki koordinasyon (satva guna, zeki parça aracılığı ile) sağlanır. <21>Prana olmasaydı hayat veya hiç bir aktifite olmazdır.

<22>Prana evrende bir çok değişik formda her yerdedir. Eter ile karşıktır ve onun aracılığı ile işler. <23>Evrendeki eter evrenin hafızasıdır veya Akaşik Kayıtlardır.

<24>Bu iki kılıf, fiziksel ve pranik adamdaki dış parçayı oluşturur. <25>Evrende dış hiç bir şey olmadığı için bu yüzden onun için kılıflar yoktur ama sadece dünyalar vardır.

______________________________

1 - Ek II'yi okuyun.

Sıradaki